2014-01-12 18:47 #0 av: Cajolyne

Gemensamt för båda raserna.

  • En collie är vuxen vid 3 år ålder.
  • Kom ihåg att det är en brukshund som behöver tillräckligt med arbetsuppgifter
  • Collien är socialt perceptiv och noga med både sitt och andras kroppsspråk alltför stojiga miljöer kan vara påfrestande om den inte har fått vänja sig vid dem. 
  • I varje liten collie bor en liten skådespelare som gärna överdriver lite. Var lyhörd men sätt gränser och överbeskydda inte. 
  • En collie vill gärna ha kroppskontakt och söker uppmärksamhet genom att småknuffas och morrprata. 
  • Collien är mycket uppmärksam och använder ofta ihållande skall för att markera sina iakttagelser. 
  • Välj gemensam aktiviteter som ökar colliens självkänsla, det gör den harmonisk och lyhörd.